Zahraničí

Studium v zahraničí

V rámci studia na Katedře dějin umění FF UP je možné absolvovat studijní nebo praktickou stáž v zahraniční, a to v celé řadě studijních programů: 
Erasmus+
Merillův program
CEEPUS
AIA - vládní stipendium
Fulbright

Všechny praktické informace k přihlášení ke studiu v zahraniční naleznete na stránkách Zahraničního oddělní UP.

V současné době Katedra dějin umění FF UP nabízí svým studentům možnost absolvovat zahraniční studijní stáž v rámci programu Erasmus+ na těchto univerzitách:

 • Bologna (Università di Bologna)
 • Bordeaux (Université Bordeaux Montaigne)
 • Brescia (Libera Accademia di belle Arti di Brescia)
 • Drážďany (Technische Universität Dresden)
 • Gent (Universiteit Gent)
 • Göttingen (Georg-August Universität Göttingen)
 • Milano (Università degli Studi di Milano)
 • Porto (Universidade do Porto)
 • Řím (Sapienza Università di Roma)
 • Trnava (Trnavská univerzita v Trnave)
 • Vídeň (Universität Wien)
 • Vratislav (Uniwersytet Wrocławski)

Další informace pro zájemce o studium v zahraniční naleznete zde:
Instrukce pro zahraniční studijní stáže 2018

Více informací k jednotlivým smlouvám naleznete v aplikaci: 
www.erasmusplus.upol.cz

V rámci programu Erasmus+ je možné absolvovat také praktické stáže a to pro studenty nebo čerstvé absolventy, více informací zde:
https://iro.upol.cz/erasmus/staze/

a zde:
Manuál pro účastníky praktických stáží

Univerzita Palackého i Filozofická fakulta UP nabízí řadu dalších možností studia v zahraničí formou Stipendijních programů -  informace o nich jsou průběžně aktualizovány na stránkách Zahraničního oddělení UP (pod záložkou další programy) nebo Zahraničních vztahů FF UP.

Přednášky zahraničních hostů

prof. Mauro Torre (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie)
14. 3. 2018 přednáška: Diagnostika pro studium kulturního dědictví. Výběr z příkladových studií.

prof. Simona Panuzzi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie)
14. 3. 2018 přednáška: Umělecko-historická studie, restaurování a diagnostika: Fresky na hradě Julia II v Ostia Antica

prof. Camilla S. Fiore (Hertziana, Řím, Itálie)
8. 11. 2017 přednáška: Přírodní a historická krajina 17. století v Laziu

prof. Matthew Rampley (University of Birmingham, Birmingham, UK)
2. 10. 2017 přednáška: Eitelberger beyond Vienna: A Habsburg Emissary

prof. Pedro Luengo (Universidad de Sevilla, Sevilla, Španělsko)
27. 2. 2017 přednáška: Karel Slavíček and Ignatius Sichelbart

prof. Simona Panuzzi (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 3. – 9. 10. 2016)
5. 10. 2016 přednáška: Od starověku k renesanci: polychromie a zlacení v sochařství. Identifikace, restaurování a konzervování

prof. Francesco Buranelli (Papežská komise pro kulturní dědictví církve, Vatikán, hostem 8. – 10. 5. 2016)
9. 5. 2016 přednáška: Vatikánská muzea: brána Svatého stolce otevřená světu. Hodnota a význam muzea v globalizované společnosti (I Musei Vaticani: una porta della Santa Sede aperta sul mondo. Valore e significato del Museo nella società globalizzata)

Mgr. Katarína Beňová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovensko)
13. 4. 2016 přednáška: Šlachtický interiér biedermeiera na príklade kresebných albumov

prof. Antonio Iacobini (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)
6. 4. 2016 přednáška: Umění a pouť v byzantské Sýrii: svatyně sv. Simeona Stylity v Qualat Siman

prof. Anna Maria D’Achile (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 4. – 8. 4. 2016)
4. 4. 2016 přednáška: Konstantinův oblouk a zrození středověkého uměleckého vyjadřování

prof. Matthew Rampley, BA PhD (Department of Art History, Curating and Visual Studies, University of Birmingham, Velká Británie, hostem 16. – 18. 9. 2015)
16. 9. 2015 přednáška: A New Dialogue? Art History and the Science of Evolution

prof. Gloria Tranquilli (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 4. – 7. 6. 2015)
5. 6. 2015 přednáška: Restaurování polyptychu sv. Sabiny od Antonia Vivariniho v kostele sv. Zachariáše v Benátkách

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)
7. 5. 2015 přednáška: The Space of Narrative. Romanesque Painting in northern Italy (11th-12th Centuries)

prof. Claudio Zambianchi (Sapienza Università di Roma, Itálie)
6. 5. 2015 přednáška: Italian Art 1945–1971 ca.: A survey

dott. Fabio Scirea (Università degli Studi di Milano, Itálie)
5. 5. 2015 přednáška: Focusing on Romanesque in Northern Italy: an historiographical

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)
11. 3. 2015 přednáška: Řím XIII. století II

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 12. 3. 2015)
9. 3. 2015 přednáška: Řím XIII. století I

prof. Roberto Nicolai (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 9. – 11. 3. 2015)
9. 3. 2015 přednáška: Orfeus od Vergilia k Tizianovi

prof. PhDr. Marian Zervan, PhD. (Katedra dejín a teórie umenia Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Slovensko)
25. 2. 2015 přednáška: Interpretace architektury. Podněty teoretických textů amerického architekta Petera Eisenmana

prof. Marinella Pigozzi (Università degli Studi di Bologna, Itálie)
22. 10. 2014 přednáška: Groteskno a smích v renesanci

Arch. Bruno Mazzone (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014),
16. 4. 2014 přednáška: ISCR v Římě a záchrana uměleckého dědictví: Domus aurea a stabilizace věže v Pise

prof. Mauro Torre (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)
15. 4. 2014 přednáška: Fyzikální výzkumy a jejich využití při analýze a konzervování uměleckých děl

prof. Marco Bartolini (Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro, Řím, Itálie, hostem 13. – 18. 4. 2014)
14. 4. 2014 přednáška: Úloha biologie při konzervování děl kulturního dědictví

Dr. Marius Winzeler (Direktor der Städtischen Museen Zitta, Německo)
9. 4. 2014 přednáška: Inscenování dějin v muzeu – putování na hranici mezi zaklínáním a znovuobjevením minulosti. Otázky a tendence prezentace historických památek na konkrétních příkladech

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)
6. 3. 2014 přednáška: Cisterciácký řád – dějiny hospodářství a architektura

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem 2. – 7. 3. 2014)
5. 3. 2014 přednáška: Fridrich II., protagonista italského umění XIII. Století

prof. Marina Righetti (Sapienza Università di Roma, Itálie, hostem katedry 2. – 7. 3. 2014)
3. 3. 2014 přednáška: Langobardi a kořeny Evropy