Studium

Uchazeči

Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia na Katedře dějin umění FF UP je dvoukolové. Pro všechny bakalářské obory FF UP je základem přijímací zkoušky písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). I když se student hlásí na více oborů, koná jen jeden společný test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem přihláškám. Druhé kolo je pak tvořeno písemným oborovým testem zaměřeným na orientaci v problematice dějin, dějin umění, památkové péče, muzeologie atd. Podrobné informace jsou dostupné na níže uvedených odkazech.