Studium

Uchazeči

Přijímací řízení do tříletého bakalářského studia programu Teorie a dějiny výtvarných umění uskutečňovaného jednooborovou formou i dvouoborovou formou maior (hlavního programu) a minor (vedlejšího programu) je na katedře dějin umění FF UP dvoukolové. Základem přijímací zkoušky je pro všechny bakalářské obory FF UP písemný test SPF (Test předpokladů ke studiu na FF UP). Jestliže se uchazeč hlásí na více studijních oborů, absolvuje jen jeden test SPF, jehož výsledek bude započten ke všem jeho přihláškách. Druhé kolo je pak tvořeno písemným oborovým testem zaměřeným na orientaci v problematice dějin, dějin umění, památkové péče, muzeologie atd. Oborový test je jednotný pro přijímací řízení do všech forem bakalářského studijního programu Teorie a dějiny výtvarných umění. Podrobné informace jsou dostupné na níže uvedených odkazech.