Richterova knihovna

Odborná knihovna katedry dějin umění, pojmenovaná na počest historika umění a zakladatele dějin umění jako studijního oboru na olomoucké univerzitě Václava Richtera, obsahuje několik tisíc svazků odborné literatury a několik desítek titulů odborných periodik.

Archiv knihovny se každoročně rozšiřuje o několik desítek bakalářských, diplomových a disertačních prací obhájených na Katedře dějin umění, které jsou zájemcům k dispozici výhradně formou prezenčního studia. Studentské práce se žadatelům půjčují k prezenčnímu studiu na základě objednávky předem, a to buď osobně, telefonicky nebo e-mailem.

Otevírací doba knihovny
Pondělí až pátek: 13.00–16.15

Knihovnice
Hana Truxová

Telefon
+420 585 633 483

E-mail
richterovaknihovna@upol.cz

Provozní řád

Provozní řád Richterovy knihovny