Katedra dějin umění

Katedra dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízí denní bakalářské a navazující magisterské jednooborové a dvouoborové studium teorie a dějin výtvarných umění. Studium obsahuje průpravu v dějinách umění od pravěku po současnost ve všech druzích a oborech umělecké činnosti, od architektury přes sochařství, malířství, kresbu, grafiku a umělecké řemeslo až po design, fotografii a nová média. Olomouckou katedru profiluje orientace na památkovou péči, historickou archeologii a muzeologii umění. Studenty výuka seznámí s tradičními i inovativními uměleckohistorickými metodami. Vědecká příprava na katedře je poskytována interní i kombinovanou formou doktorského studia.

Jedním z cílů katedry je také dlouhodobá a intenzivní podpora studia v zahraničí, které přispívá nejen k odbornému růstu a rozhledu, ale často se stává i jedním ze zásadních zážitků formujících osobnost každého studenta. Kromě studia na partnerských univerzitách olomoucké Filozofické fakulty, nabízí Katedra dějin umění možnost jednosemestrálního, či dvousemestrálního studia na univerzitách v Bologni (Università di Bologna), Brescii (Libera Accademia di belle Arti di Brescia), Drážďanech (Technische Universität Dresden), Gentu (Universiteit Gent), Göttingenu (Georg-August Universität Göttingen), Innsbrucku (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck), Miláně (Università degli Studi di Milano), Parmě (Università degli Studi), Portu (Universida de Porto), Římě (Sapienza Università di Roma), Vratislavi (Uniwersytet Wrocławski), Trnavě (Trnavská univerzita v Trnave) a Vídni (Universität Wien).